«BRY DEG UTELIV» TØNSBERG – her er Lions med

«BRY DEG UTELIV» TØNSBERG – her er Lions med

Publisert av Mariann Valla den 07.02.21.

Konseptet, som er et narkotikaforebyggende konsept, er i hovedsak rettet mot gjester og ansatte i utelivsbransjen i Tønsberg. Konseptet ble opprettet som et prosjekt i 2015, hvor intensjonen er å forebygge bruk og salg av narkotika i forbindelse med utelivet i Tønsberg sentrum. Oppstarten for prosjektet var 8. mai 2015. Konseptet eies av NNPF og går ut på å gjøre Tønsbergs uteliv mindre attraktivt for bruk og salg av narkotika.

NNPF og politiets intensjon og mål har hele tiden vært at ansatte i utelivsbransjen selv skal avdekke ruspåvirkede personer for derved å drifte dette på egenhånd, og gi NNPF større mulighet til å ha fokus på kurs i «Tegn og Symptomer» for ansatte i utelivsbransjen.

Takket være et godt samarbeid mellom alle involverte, er mye oppnådd og en ny arbeidsform er tatt i bruk ved at utelivsbransjen skal drifte «Bry deg uteliv», og følges opp av politiet og skjenkekontrollen.

For Lions har «Bry deg uteliv» Tønsberg vært en suksess både når det gjelder resultater og ikke minst synliggjøring av Lions. Samarbeidsformen fortsetter, og NNPF Vestfold er fortsatt avhengig av økonomisk bidrag for å drive konseptet.