LIONS SKOLEPROSJEKT

LIONS SKOLEPROSJEKT

Publisert av Mariann Valla den 08.02.21.

Lions skoleprosjekt er et rusforebyggende og holdningsskapende samarbeidsprosjekt mellom ungdomskolene i Tønsberg kommune, LC Sem og LC Re og har pågått siden 2000. Skoleprosjektet er et tilbud til elevene i 8. – 10. klasse med fokus på sosialisering og rus og rusmisbruk. Målet er å skape gode holdninger blant de unge. Programmet finansieres i sin helhet av Tønsberg-kalenderen som selges i oktober/november. Skolene samarbeider om salg av kalendere, og inntektene  (ca. 400.000 kr) går tilbake til skoleprosjektet. Kalenderen lages i samarbeid med elevene, gjerne med egne bilder og korte tekster.