LIONS SKOLEPROSJEKT

LIONS SKOLEPROSJEKT

Publisert av Mariann Valla den 26.09.22. Oppdatert 28.09.22.

Hensikten med skoleprosjektet er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, samt skape klare holdninger mot rus og rusmisbruk. Ca. 9000 elever har vært med i skoleprosjektet siden oppstarten i 2000. Skolene er meget godt fornøyd med resultatene. De seks skolene i Tønsberg kommune som har ungdomstrinn er: Byskolen skole, Kongseik ungdomsskole, Presterød ungdomsskole, Revetal ungdomsskole, Ringshaug ungdomsskole og Vear skole.

Skoleprosjektet omfatter disse tiltakene: 8. klassinger: Dagstur til Hudøy feriekoloni, 9. klassinger: Miljødag på Ilene Våtmarkssenter og 10. klassinger: Aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme.

8. KLASSE: Ved starten av høstsemesteret deltar alle 8. klasser i opphold på Hudøy. Feriekolonien på Hudøy leies for anledningen. Det er relativt enkle forhold, men stedet egner seg godt til mange forskjellige aktiviteter. Sikkerheten er godt ivaretatt ved nærvær av lærere. Hovedhensikten med oppholdet er at elevene blir godt kjent med hverandre og også trygge på hverandre. Det er fokus på gode holdninger og et godt klassemiljø. Under oppholdet lager klassene en handlingsplan om hvordan de skal skape et godt klassemiljø, og hvordan de skal støtte hverandre i å ta avstand fra bruk av rusmidler.

9. KLASSE: Miljødag på Ilene Våtmarkssenter. Fylkesmannen er sentral i driften av senteret, og har blant annet utviklet et samarbeid med skolene når det gjelder natur- og miljøvern. Programmet er forankret i kompetansemål i skolens læreplaner. Temaene som tilbys 9. klassinger er blant annet: Hva er våtmark? - Naturtypekartlegging - Marint søppel (typisk plastforsøpling) - Arealleken (elevene får prøve seg som arealplanleggere). 

10. KLASSE: 10. klassingene deltar på aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme. Aktiv Fritid tilbyr spennende aktiviteter som byr på utfordringer og mestring. Det legges vekt på å få med alle. Eksempler på aktiviteter: Klatrepark, Rappellering, Zipline, Bueskyting og Balansering på planke.

Salget av Tønsberg-kalenderne er med på å finansiere Skoleprosjekttilbudene. Inntektene går uavkortet til skolene. Salgsmålet er 10 kalendere pr. elev slik at prosjektet går i balanse. Noen selger flere, andre færre, det vil ikke settes krav. Premiering skaper motivasjon for salg. Lions Club Sem lager kalenderen og tilrettelegger aktivitetene.

Lions Club Sem er tilknyttet Lions Club International – verdens største humanitære serviceorganisasjon. I Tønsberg er det 2 Lions-klubber, og de fleste aktivitetene har et lokalt tilsnitt.