Politistasjonssjef Øystein Holt besøker LC Sem

Politistasjonssjef Øystein Holt besøker LC Sem

Publisert av Mariann Valla den 07.09.22.

Foredraget «Politiet i vårt lokalsamfunn» handlet om hvordan politiet jobber i vårt lokalsamfunn og hvordan politiet er organisert etter politireformen i 2017/2018. Utløsende faktor for en større politireform var hendelsen på Utøya.

Sør Øst politidistrikt er en sammenslåing av Nordre og Søndre Buskerud, Vestfold, Telemark og Jevnaker som er det tredje største politidistrikt målt etter folkemengde. Større enheter gir mer spesialisering og felles ledelse som kan koordinere aksjoner og som igjen har bidratt til vesentlig styrking av politiets arbeid.