TØNSBERGKALENDEREN 2020

TØNSBERGKALENDEREN 2020

Publisert av Mariann Valla den 13.04.21.

Tønsbergkalenderen selges til inntekt for holdningsskapende arbeid mot narkotika i alle ungdomsskolene i Tønsberg kommune.

Tønsbergkalenderen 2021 ble ikke gitt ut i og med at pandemien gjorde sitt inntok og gjorde det umulig for elevene å gå ut å selge kalenderen. Lions Club Sem håper nå at tiden normaliserer seg, og at vi igjen kan produsere den populære kalenderen. Lions Skoleprosjekt finansieres av salg av Tønsbergkalenderen. Hensikten med Lions Skoleprosjekt er å  skape et godt klassemiljø med trygge elever, gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler, samt å lære mestring av nye utfordringer ved avslutning av ungdomsskolen.