TØNSBERGS BLAD 11.02.2022

TØNSBERGS BLAD 11.02.2022

Publisert av Mariann Valla den 12.02.22.

Lions Røde Fjær er Lions Norges største innsamlingsaksjon og arrangeres hvert 5. år.

Innsamlede midler skal denne gangen gå til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS). Senteret arbeider for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av funksjon, etnisk bakgrunn og bosted.

Familiehuset på Beitostølen Helsesportsenter, som er aksjonens nasjonale krafttak for en god sak, skal ha søkelys på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barn og ungdom i aktiviteter i lokalmiljøet. Hvert år besøker barn og unge sammen med sin familie fra vårt eget lokalmiljø Beitostølen Helsesportsenter for å oppleve å se «muligheter fremfor begrensninger».

Lions Club Sem ønsker å samle inn penger til aksjonen ved å arrangere lotteri i forbindelse med stand utenfor nærbutikker lørdag 12. februar. Denne dagen vil lionsmedlemmer være aktive med å selge lodd, og gevinsten er ikke ringere enn et litografi gitt av billedkunstner og grafiker Rolf Nerli. Lions Club Sem er både takknemlig og stolt for at en anerkjent kunstner i vår egen by ønsket å gi Lions-klubben en flott gevinst. «Båten om kvelden» er innrammet med passepartout og måler 78x77 cm. Bildet kjennetegner kunstnerens landskapsskildringer som utføres i en sterk og variert koloritt, og som formidler et landskap som treffer oss alle.

Lions Club Sem vil være med å bidra til BHSS sin visjon om «Aktivitet og deltakelse gjennom livet – for alle» både gjennom loddsalget og ved at klubben bevilger et betydelig beløp fra klubbens egen Aktivitetskasse.