TØNSBERGS BLAD 15.10.2020

TØNSBERGS BLAD 15.10.2020

Publisert av Mariann Valla den 20.03.21.

Lions, en av Norges største humanitære serviceorganisasjoner, har som mange andre frivillige organisasjoner måttet avlyse eller redusere aktiviteter for å etterkomme smittevernreglene. Dette har resultert i reduserte inntekter som igjen setter begrensninger for å gi hjelp til de som trenger det aller mest.

Lions Norge tok vel imot ideen fra Lions Club Sem i Tønsberg og satte i gang produksjon av munnbind. Etter kort tid var mange munnbind solgt og ny produksjon satt i gang. Lions Club Sem håper nå at salg av munnbind vil bli en god inntektsbringende aktivitet i klubben som igjen kan gi LC Sem mulighet til å bidra.

Lions Club Sem har solgt Tønsbergkalenderen kontinuerlig i 20 år, men på grunn av pandemien har klubben valgt ikke å produsere kalenderen for 2021. I alle år har ungdomsskoleelever i kommunen stått for salg av kalenderen for å finansiere sitt eget skoleprosjekt. I løpet av inneværende skoleår, må Lions derfor begrense sitt engasjement i forhold til ungdomsskolene i kommunen.

Lions Club Sem ønsker imidlertid å komme sterkere tilbake med Tønsbergkalenderen for 2022. I mellomtiden har klubben funnet det mer hensiktsmessig å satse på salg av munnbind.