TØNSBERGS BLAD 22.12.2022

TØNSBERGS BLAD 22.12.2022

Publisert av Mariann Valla den 26.12.22.

Det har vært en lang tradisjon i Lions at klubben skal tilkjennegi Lionsklubbens tilhørighet ved å ha kommunens navn med i klubbnavnet, og at klubben skal ha sitt virkeområde i den kommunen den tilhører.

Da Lions Club Sem ble stiftet i 1970, var det naturlig å ta med Sem i navnet i og med at Lions Club Tønsberg allerede var etablert i Tønsberg. Dessuten var Sem kommune en realitet og de fleste klubbmedlemmene tilhørte den gang Sem kommune. Mange år har gått siden vi kunne tilkjennegi oss med kun Sem i klubbnavnet. Det har i stedet skapt misforståelser – at vi er en Lionsklubb som har tilhørighet på Sem. Tiden var derfor inne for å endre klubbnavn. Etter en del diskusjon blant medlemmene, kom vi fram til at LIONS CLUB TØNSBERG/SEM ville være et godt alternativ. Det nye klubbnavnet er nå godkjent i Lions Club International og også av vår naboklubb, Lions Club Tønsberg.

Lions Club Tønsberg/Sem er tilknyttet Lions Club International – verdens største plattform for humanitært arbeid. En viktig målsetting er å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og å hjelpe dem som er i nød. Lions Club Tønsberg/Sem har alltid hatt et høyt aktivitetsnivå, særlig blant barn og unge i lokalmiljøet, men også med nasjonale og internasjonale prosjekter.

En viktig aktivitet gjennom mange år er Lions Skoleprosjekt som er et rusforebyggende og holdningsskapende samarbeidsprosjekt mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune og Lions. Programmet finansieres i sin helhet av Tønsbergkalenderen som hvert år selges av 8. klassingene i alle seks ungdomsskolene i kommunen. Også i år har elevene gjort en formidabel innsats med å selge kalenderen. Det betyr at aktivitetene som samling på Hudøy, naturundervisning på Holmen Våtmarkssenter og aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme fortsatt kan opprettholdes.

President Jon Andersen i Lions Club Tønsberg/Sem og alle medlemmene benytter anledningen til å takke elever og alle de som har støttet Lions sitt forebyggende arbeid ved å kjøpe Tønsbergkalenderen.