VELKOMMEN TIL LIONS CLUB SEM

VELKOMMEN TIL LIONS CLUB SEM

Publisert av Mariann Valla den 04.02.21. Oppdatert 16.04.21.

Lions Club Sem (33 medlemmer) har alltid hatt et høyt aktivitetsnivå, og har valgt ungdomsarbeid som hovedsatsing lokalt.

Skoleprosjektet - et rusforebyggende og holdningsskapende samarbeidsprosjekt mellom ungdomskolene i Tønsberg kommune og Lions Club Sem - har pågått siden 2000. Fra 2020 er også Lions Club Re med i samarbeidet. Skoleprosjektet er et tilbud til elevene i 8.–10. klasse med fokus på sosialisering ifm. leir på Hudøy, temadag med fokus på rus og rusmisbruk, samt en aktivitetsdag i samarbeid med Aktiv Fritid på Tjøme. Målet er å skape gode holdninger blant de unge. Programmet finansieres i sin helhet av Tønsberg-kalenderen som selges i oktober / november. Skolene samarbeider om salg av kalendere, og inntektene  (ca. 400.000 kr) går tilbake til skoleprosjektet. Kalenderen lages i samarbeid med elevene, gjerne egne bilder og korte tekster fra oppholdet på Hudøy.

I tilknytning til skoleprosjektet har LC Sem gjennomført et pilotprosjekt for alle niende-klassene i en Tønsberg-skole i samarbeid med skolen og Fylkesmannen. Dette er et nytt opplegg i 9. klasse for naturundervisning på Holmen Våtmarkssenter.

En forholdsvis ny aktivitet i klubben er «Integrering av nye landsmenn/kvinner», hvor flere av våre medlemmer deltar på Tønsberg Læringssenter ifm. Språkkaféen. Her blir det satt pris på en prat og kanskje litt leksehjelp.

I forbindelse med klubbens 50-årsjubileum i 2020 ble Stella Røde Kors Kvinnesenter tilgodesett med pengegave. LC har også de siste par årene gitt økonomiske bidrag til julegaver til fattige barnefamilier i Tønsberg kommune i samarbeid med barnevernet.

LC Sem deltar i arbeidsmetodikken «Bry deg uteliv» Tønsberg – et samarbeid mellom politiet, Norsk Narkotikapolitiforening, utelivsbransjen, Tønsberg kommune, Tønsberg Sentrum og Lions. Hensikten er å redusere og forebygge bruk av narkotika blant unge i utelivet, og å gjøre Tønsberg til en trygg by for alle.

LC Sem er engasjert gjennom sommeren av Tønsberg kommune til ukentlig å rydde i Gunnarsbøparken.

Ellers deltar LC Sem aktivt i nasjonale prosjekt som Lions Tulipanaksjon som arrangeres hvert år og Lions Røde Fjær aksjon som arrangeres hvert 5. år.

LC Sem var på DM 2018 med å fremme forslag til nytt 3-årig distriktsprosjekt i 104D, TabitaSenteret i Ogre utenfor Riga. Et spennende prosjekt som gir ekstremt fattige barn og barnefamilier håp for fremtiden.

LC Sem er tilknyttet Lions Club International - verdens største plattform for humanitært arbeid. Lions-organisasjonen består av ca. 46.000 klubber i over 200 land og geografiske områder, med i overkant av 1,4 millioner medlemmer. I Norge er det ca. 400 Lions-klubber og ca. 9.600 medlemmer.

Lions humanitære arbeid er rettet mot flere forskjellige områder:

  • Øyehelse – Vi har redusert unødvendig blindhet i verden til under halvdelen av WHO’s prognoser. Ca. 40 millioner mennesker har reddet synet gjennom Lions’s prosjekt «Sight First I og II»
  • Vi gjennomfører verdensomspennende vaksinering av barn mot meslinger i samarbeid med Bill Gates Foundation og den engelske stats helsedepartement
  • Vi driver undervisning og informasjonsarbeid for barn og unge i mange land
  • Ved katastrofer og ulykker samarbeider vi blant annet med Røde Kors, Leger uten Grenser, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp

Lions har en målsetning for sitt arbeid:

Å gjøre aktiv innsats for bedre forhold i samfunnet og hjelpe dem som er i nød.

Lions har også en etisk norm som sier hvordan vi skal gå frem i vårt arbeid:

Du skal være redelig mot din neste og ha respekt for dine medmennesker.

Lions er nøytral i politisk og religiøs sammenheng, og åpen for begge kjønn.

For de som søker et alternativ innen meningsfylt fritid, har Lions mye å tilby.

Noen, et sted, trenger en håndsrekning fra de som kan, vil og tør hjelpe andre – det er Lions!